Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
ИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хүрэх үр дүн Төсөв, зардал /мян.төг/ Хугацаа Хариуцах нэгж, албан тушаалтны нэр 1 Байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд ...
2019 оны 03 сарын 15 | Үзсэн : 226
Дэлгэрэнгүй
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад үйл ажиллагаагны үр дүнгээр тайлагнасан болно. /   д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт Хүрэх үр дүн   1 Авлигын ...
2019 оны 01 сарын 22 | Үзсэн : 284
Дэлгэрэнгүй
Мэдүүлэг гаргачид зориулсан гарын авлага
2018-FINISH.pdf-ийн Медугуг гарgagchdad zoriulsan gariin awlaga
2018 оны 02 сарын 08 | Үзсэн : 534
Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго  1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм,  улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон  нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй,  хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт 2.1.Энэхүү хөтөлбөрийн 1.1-д заасан зорилгод хүрэхийн ...
2018 оны 02 сарын 08 | Үзсэн : 4136
Дэлгэрэнгүй
1 Нийт хуудас: 1