Мэдээ :
Хуанли
Хэрэглэгчийн булан » Зөвшөөрөл, лавлагаа, үйлчилгээ
МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН БООМТУУДЫН 2017 ОНД АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
  № Боомтын нэр Төрөл Зэрэглэл Горим Ажлын цагийн хуваарь /Тухайн орон нутгийн цагаар/ ажлын өдөр ажлын цаг цайны цаг тайлбар АГААРЫН 1 Буянт-Ухаа агаарын замын олон улсын байнгын Даваа-Ням 24 цагаар байхгүй Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу 2 Чойбалсан агаарын замын олон ...
2017 оны 01 сарын 20 | Үзсэн : 1042
Дэлгэрэнгүй
Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал
 Төрийн албан хаагчийн  анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);  Боловсролын түвшин, мэргэжил тодорхойлсон баримт бичиг (гэрчилгээ, диплом)-ийн эх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;  Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;  “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 4 хувь;  Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх  баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ын  эх хувь;  Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний эх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
2013 оны 01 сарын 14 | Үзсэн : 7100
Дэлгэрэнгүй
ГЭРЭЭТ ХИЛЧНИЙ АЛБА
            Монгол Улсын Хил хамгаалах албанд харуулын дарга, жолооч, холбоочин, шалгагч, гэрээт цэргийн албан тушаалд  сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр алба хаалгана.             Гэрээгээр алба хаах гэрээ байгуулсан иргэнийг “Гэрээт хилчин” гэнэ. Гэрээгээр албх хаах анхны хугацаа 2 жил байна.             Гэрээгээр алба хаах хүсэлт гаргасан 18-29 настай, 160 см-ээс дээш өндөртэй, 60 кг-аас доошгүй жинтэй, бүрэн дундаас дээш боловсролтой, Монгол Улсын иргэн, эрэгтэй, цэргийн жинхэнэ алба хаасан /эсвэл хугацаат цэргийн албыг 8 сараас доошгүй хугацаагаар хааж байгаа/ иргэнийг:             -Бие ...
2013 оны 01 сарын 03 | Үзсэн : 7249
Дэлгэрэнгүй
Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх, боомтод үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгүүд
Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрлийг хүссэн иргэн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.   а. Иргэн хүн: -     Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан хүсэлт өргөдөл; -     Хувь хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт; /олон хүнтэй бол жагсаалтыг 2 хувь/ -     Баримт бичиг болон тээврийн хэрэгслийн техникийн гэрчилгээний хуулбар хувь; -     Гадаадын иргэдийн хувьд зохих ангиллын виз бүхий гадаад паспортын хуулбар; -     Судалгааны ажлаар МУ-д ирсэн гадаадын иргэд Хөдөлмөр Эрхлэх Үйлчилгээ Судалгааны Үндэсний Төвөөс зөвшөөрөл авчрах /хуучнаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний төв/   б. Аж ахуй нэгж байгууллага: -     ...
2012 оны 12 сарын 20 | Үзсэн : 6282
Дэлгэрэнгүй
Хугацаат цэргийн алба хаагчдад чөлөө авах болон хугацааны өмнө чөлөөлүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Цэргийн жинхэнэ алба хааж байгаа байлдагч, түрүүчийг хугацаат цэргийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөх, халах журмыг Монгол Улсын “Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн холбогдох заалтын дагуу зохицуулна.             Байлдагч, түрүүчийг эрүүл мэндийн байдал, ар гэрийн гачигдал зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хугацаанаас өмнө цэргийн жинхэнэ албанаас чөлөөлж болно. Хугацаанаас өмнө чөлөөлөх, халах асуудлыг орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт, цэргийн эмнэлгийн магадлагаа, шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн шийдвэрлэнэ. Ар гэрийн гачигдал зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хугацаанаас өмнө цэргийн албанаас чөлөөлөхөд:             ...
2012 оны 12 сарын 12 | Үзсэн : 6581
Дэлгэрэнгүй
Гэрээт хилчний алба хаахаар хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх материал
  Гэрээт хилчний албанд орохыг хүссэн байлдагч, түрүүч, иргэн доорх материал бүрдүүлнэ.Үүнд: 1. Гэрээт хилчний албанд орохыг хүссэн өргөдөл; 2. Боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээ, диплом, үнэмлэхийн нотариатаар батлуулсан хуулбар; 3. Эрүүл мэндийн үзлэгт орж, эрүүл болохыг тодорхойлсон нарийн мэргэжлийн эмч нарын дүгнэлт; 4. Иргэний үнэмлэх, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэр; 5. Гурван үеийн түүх; 6. Орон нутгийн засаг захиргааны болон хуулийн байгууллагын тодорхойлолт /ажил хийж байсан бол ажлын газрын тодорхойлолт, тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт/; 7. 3x4 см хэмжээний зураг 3 хувь; 8. Гэрээт хилчний албанд ирэгчийн анкет /анкетны загварыг хавсаргав/                                                          ...
2012 оны 12 сарын 03 | Үзсэн : 3875
Дэлгэрэнгүй

1 2 > >> Нийт: 8